Desatero bezpečnosti pro žáky při pobytu ve škole

  1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  2. Po cestě do školy, na chodbách, na WC, ve ŠJ  i ve třídě mají žáci roušky. 
  3. Sedí-li žák v lavici, roušku mít nemusí.
  4. Před školou i ve škole dodržují žáci rozestupy 2 m.
  5. Žák má na každý den minimálně 2 roušky a 2 sáčky, do kterých roušky ukládá, pokud je nemá na obličeji
  6. Do šatny žáci vstupují pod dozorem pověřeného pracovníka školy postupně, aby dodrželi rozestupy 2 m.
  7. Ihned po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce mýdlem a následně použijí desinfekci a po každém vyučovacím bloku a po použití toalety to zopakují.
  8. Některé přestávky mohou žáci trávit na školní zahradě (především velkou přestávku) za dodržení všech podmínek BOZ
  9. Skupiny dětí se nesmí slučovat.
  10. Od 25.5. se žák může ve škole stravovat. Oběd si předem přihlásí. V jídelně se nesmí potkávat děti z různých skupin. Před  příchodem  k jídelně si žák umyje ruce a použije desinfekci. Příbory, pití, jídlo vydává kuchařka, žáci sami se ničeho nedotýkají. Roušku žák odloží do sáčku pouze při konzumaci jídla a zase si ji poté nasadí. 

Není-li schopno dítě tato pravidla dodržovat, nebo je neukázněné a pravidla porušuje, musí být z pobytu ve školní skupině vyloučeno, aby neohrožovalo ostatní. 

Dodatek:

Minimálně 1x za hodinu učitel na nejméně 5 minut větrá

Několikrát denně jsou desinfikovány kliky, klávesnice, PC myši, WC atd.

Ve třídách, na WC, u ŠJ a vstupní chodbě je desinfekce. Papírové ručníky a mýdlo jsou ve třídě, na WC.

Výuka TV ani pobyt mimo pozemek školy nejsou možné. 

Ve škole je vyčleněna speciální místnost pro případ podezření na  COVID u některé osoby ve škole. V naší škole  je to učebna angličtiny.

Škola vede evidenci o docházce přihlášených dětí. 

Ke škole se žák dostaví v čase, který bude jeho školní skupině stanoven pro příchod do školy, aby nedošlo ke shlukování. Před vstupem do budovy mu bude pracovníkem školy změřena bezdotykovým teploměrem tělesná teplota. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu nebo horečku, nemůže se účastnit činností ve školní skupině.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)