Školní družina

Základní škola a Mateřská škola Koněšín, příspěvková organizace je malotřídní škola, zabezpečující základní vzdělávání pro žáky v 1. – 5. ročníku. ZŠ Koněšín je Škola podporující zdraví. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Budova školy je umístěna uprostřed obce Koněšín.

Školní družina je školské zařízení pro mimoškolské a zájmové aktivity žáků školy, řídí se především vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění pozdějších předpisů. Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací činnost v ZŠ a tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není však přímým pokračováním vyučování, ani jej nenahrazuje. Týdenní a denní rozvrh je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny (střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností apod.). 

Školní družina je součástí školy. Maximální kapacita školní družiny je 33 účastníků, dělí se na 2 oddělení.

ŠD se nachází v budově základní a mateřské školy. V přízemí je umístěna mateřská škola, tělocvična, šatna, školní kuchyň a jídelna. V prvním poschodí budovy jsou tři učebny pro výuku, školní poradenské pracoviště, ředitelna, na chodbě odpočinkový koutek. 1. Oddělení ŠD je umístěno ve velké třídě školy, 2. oddělení podle rozvrhu kroužků.

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku, hlavně z Koněšína a blízkých Kozlan, v době před vyučováním a po vyučování, také o volných hodinách.

Časový plán je sestaven v podobě Ročního plánu vzdělávání ve školní družině. Tematické okruhy, celky, vychází z  RVP ZV, ze zájmu účastníků, podmínek a možností školní družiny.

Vychovatelky  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí a zájmu účastníků v odděleních. Vždy však vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)