Informace k začátku školního roku

První školní dny, informace ke školní družině, školní jídelně, kroužkům, testování, hygienickým pravidlům a další.

Dobrý den, vážení rodiče,

vítáme se po letních měsících. Pevně doufám, že Vy i žáci máte hezké zážitky z prázdnin a dovolené, odpočinuli jste si, měli jste možnost uniknout běžným starostem a vykročit směrem k nevšednostem.

Ráda bych Vás seznámila s několika informacemi k začátku školního roku. 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DNY

1. 9. 

Žáci z 2.- 5. ročníku příjdou do školy na 7.15.  /Prosíme o dodržení času/.Od 7.15 do 7.45 bude probíhat testování žáků. U testování žáků 2. ročníku může  být přítomen zákonný zástupce, ale děti zvládaly testování výborně, věříme, že zvládneme společně i nyní. Následovat bude jedna vyučovací hodina, vyučování končí v 8.45. Děti, které si nebudou vyzvedávat rodiče osobně,  přinesou lísteček, že po vyučování odchází samostatně. Na lístečku bude uvedeno jméno dítěte, datum a čas odchodu, podpis zákonného zástupce. První školní den není v provozu ranní družina, ale odpolední již ano, ta navazuje hned po skončení první hodiny. Pokud máte zájem o provoz, přinese dítě vyplněnou přihlášku /viz. webové stránky školy/ nebo lísteček - viz. ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Žáci 1. ročníku příjdou do školy na 8.00, kdy proběhne slavnostní přivítání prvňáčků za přítomnosti starosty obce. V první školní den mohou rodiče prvňáky doprovázet na zahájení i do učebny.  Žáci prvního ročníku  se budou testovat až 2. září. 

 

2.9. - Druhý školní den končí vyučování žákům 1. ročníku v 10.30. Od 9.00 jsme na divadelním představení v Kulturním domě v Koněšíně .

          Žákům 2. - 5. ročníku končí vyučování v 11.30. Žáci 4. a 5. ročníku budou mít možnost výběru - divadelní představení nebo hry ve škole.ˇ

          

3.9. - Třetí školní den zahajujeme plavecký výcvik. Odjezd autobusu je 7.15. Formuláře k vyplnění obdrží děti 1. 9. a vyplněné přinesou             následující den. S sebou si vezmou: plavky, ručník, svačinu, mýdlo, hřeben, pití. Žáci 1. a 2. ročníku uhradí 590 Kč nejpozději do 3. 9.

         2021 paní Zoubkové. Žáci 4. ročníku plavecký výcvik nehradí /povinná výuka/. Žákům 5. ročníku bude případná úhrada upřesněna podle   informací z  Plavecké školy.  Poslední plavání se uskuteční 12. 11. 2021 /10 lekcí/.

  

 6. 9.- Dopravní výchova  - odjezd 7.30. S sebou svačina, pití, cyklistická přilba, psací potřeby, pláštěnka.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Provoz školní jídelny začne 1. září. Děti mají obědy tímto dnem přihlášené. Vyučování končí brzy, kdo nemá o oběd zájem, odhlásí si v systému www.strava.cz.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD je v provozu již od 1. 9. hned po ukončení výuky do 16:00 a v tento den bude vyzvedávání dětí (samostatné odchody) probíhat formou lístečku, na kterém bude napsáno: jméno dítěte, datum a čas odchodu, podpis zákonného zástupce.

Od 2.9. budou odchody  přihlášených dětí ze ŠD probíhat podle vyplněných přihlášek.

 

KROUŽKY

Přehled a časový harmonogram kroužků zašlu v příštím týdnu.

 

TESTOVÁNÍ

Žáci se budou během září testovat třikrát antigenním testem GENRUI BIOTECH . První testování  - viz. informace výše. Další testování ve všech ročnících proběhne 6. a 9. září. Testovat žáky budeme ve třídách.  Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou minimálně 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo v době 180 dnů po prodělaném onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud žák screeningové testování nepodstoupí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). 

Pokud nebude dítě přítomno v den testování, tak se testuje první den příchodu do školy.

Zasílám odkaz na instruktážní video, je vhodné s ním děti seznámit.

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Žáci mají ve společných prostorech zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou či si důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Žáci mohou na ruce používat desinfekční prostředky, které si přinesou z domova. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby s poruchou autistického spektra a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

DALŠÍ INFORMACE

 1. Třídní fond - peníze nevybíráme, převedeme zůstatek z loňského roku a zůstatek ze školního výletu /330 Kč/. Tuto částku přinesou žáci, kteří se výletu neúčastnili.

2. V letošním školním roce nevybíráme hygienické potřeby. Na nákup předepsaných dezinfekčních prostředkpů vybíráme 100 Kč/žák.

 

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem příjemné vykročení do nového školního roku. 

Jitka Rychlá

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)