Informace pro rodiče

ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLNÍ DRUŽINY

       Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníků z Koněšína a blízkých Kozlan v době před vyučováním od 6:30 do 7:30 hod. 

       Po vyučování v pondělí - pátek od 12:30 do 16:00 hod. ve třídě se školní družinou.                                                                  

       Pro žáky 1. a 2. ročníku je zajištěna družina ve volných vyučovacích hodinách   (úterý - 2. a 5. vyučovací hodina, středa - 1. vyučovací hodina, čtvrtek - 4. a 5. vyučovací hodina, pátek - 1. vyučovací hodina.).

      Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců – tj. po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se činnost přerušuje. Účast a činnost žáků ve školní družině je také upravena aktuálními opatřeními MŠMT.

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

      Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče zvonek dole u hlavních dveří. Zvonek slouží zároveň jako videotelefon.
Žák odchází ze ŠD na základě:

  •  zápisního lístku do ŠD - pravidelně
  •  jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem dítěte, popř. jménem jeho doprovodu a podpisem rodičů (vzorový formulář omluvenky zveřejněn na webu školy v sekci Školní družina /Dokumenty),
  • vyzvednutí žáka osobně zákonným zástupcem, popř. pověřenou osobou
  • na telefonickou dohodu nebude brán zřetel

Časy odchodů žáků:

     Po ukončení vyučování kdykoli. V případě nepřítomnosti celé skupiny dětí školní družiny v budově školy, je umístěn na dveřích lístek, kde je uvedeno, kde se žáci nachází.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)