Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro mimoškolské a zájmové aktivity žáků školy. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Činnost družiny navazuje na vzdělávací činnost v ZŠ, ale není přímým pokračováním vyučování, ani jej nenahrazuje. Týdenní a denní rozvrh je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní  hygieny  (střídání  klidných  a  pohybově  náročných  činností,  práce  a odpočinku, organizovaných a spontánních činností apod.). Školní  družina  je  součástí  školy.  Kapacita  školní  družiny  je  33  žáků.

        ŠD se nachází v budově základní a mateřské školy. V přízemí je umístěna mateřská škola, tělocvična, šatna, kuchyň      a školní jídelna. V prvním poschodí budovy jsou tři učebny pro výuku, kabinet, školní koutek, který slouží k trávení přestávek a relaxaci žáků.  ŠD  je  umístěna  ve  velké  třídě školy. V budově školy nejsou prostory pro samostatnou ŠD, proto byla umístěna do třídy 1. a 3. ročníku ZŠ. Třída je prostorná, světlá, okna jsou nasměrována na jižní stranu, proto do třídy po celé  odpoledne  svítí  slunce.  Družina  je  nově  vybavena  –  ve  třídě  je  opravená  podlaha,  třída je vybavena lavicemi, židlemi, kobercem a policemi na hračky a stavebnice. Prostor třídy je členitý, umožňuje příležitost k odpočinku, samostatným činnostem i různým zájmovým činnostem a hrám. Ve třídě jsou k dispozici počítače s přístupem  na  internet  především  k  přípravě  na  vyučování a vyhledávání různých informací. Pro potřeby školní družiny lze využívat i další prostory školy, včetně školní zahrady. Dále využíváme přilehlé obecní víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště a blízký les.            V maximální možné míře je zařazována tělovýchovná činnost, výtvarné a pracovní činnosti, velký důraz klademe na pobyt žáků v přírodě. Vychovatelka při výběru zaměstnání  přihlíží  k  počasí  a  zájmu žáků  v  oddělení.  Vždy  však   vychází        ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do ročního vzdělávacího plánu. Tematické  okruhy,  celky,  vychází  ze zájmu dětí, podmínek a možností školní družiny. 

      Děti v ŠD si mohou v září vybrat kroužky, ve kterých chtějí  pracovat.  Seznam  kroužků  bude  rodičům  předložen  začátkem  září.  Kroužky  se konají od října do konce května.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)