Organizace dne

 • 6:30– 8:30
  Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy.
  Volně spontánní zájmové aktivity, řízené aktivity, zdravotní cvičení, logopedické chvilky.
 • 8:30 –9:00
  Osobní hygiena, dopolední svačina.
 • 9:00– 9:30
  Řízené činnosti dle tématického plánu.
 • 9:30-11:30
  Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
 • 11:30 -12:30
  Oběd a osobní hygiena dětí, rozcházení dětí.
 • 12:30-14:00
  Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
 • 14:00 -16:00
  Odpolední svačina, osobní hygiena, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

Nedílnou součástí života MŠ jsou tradice, které jí dodávají charakteristický ráz:

 • oslavy narozenin a svátků: oslavenec dostane malý dáreček, společně mu popřejeme a zazpíváme.
 • předplavecký výcvik – plavecký výcvik se koná na bazénu Laguna v Třebíči. Jezdíme vždy od začátku školního roku do poloviny listopadu, děti se zde nenásilnou a hravou formou učí překonávat obavy z vody a základy plavání.
 • Vánoční rozjímání – již několikátým rokem se děti se svými blízkými schází na návsi a účastní se rozsvícení vánočního stromku. Zazpíváme si koledy a začínáme se těšit na Vánoce.
 • Mikuláš – ve školce máme tradiční mikulášskou nadílku a navštíví nás trojice Mikuláš, anděl a čert.
 • Vánoce v MŠ – společně se těšíme na vánoční svátky, děti navštíví ve školce Ježíšek a přinese jim dárky.
 • Čarodějnické rejdění -  je již také zažitá tradice. Děti již od rána chodí oblečení v čarodějnickém kostýmu, soutěží v neobvyklých disciplínách.
 • Školní akademie - k příležitosti různých svátků děti pro rodiče i veřejnost vystupují s krátkým programem.
 • Školkový výlet - každý rok se s dětmi vypravíme na nějaké pěkné místo.
 • Dětský den - vždy chystáme dětem nějaké překvapení (výlet do kina, Sférické kino v MŠ apod.)
 • Spaní ve škole – pořádáme každoročně pro předškolní děti a je vždy zaměřeno na jiné téma.
 • Cesta za zdravím – je pořádána pro děti a širokou veřejnost. Na trase jsou připraveny různé úkoly, které děti plní, získávají razítka do kartiček a v cíli je čeká odměna.
 • Zahradní slavnost – na této slavnosti se koná slavnostní vyřazení předškoláků, pasování na školáky. Děti se vždy představí s krátkým vystoupením a celá slavnost je zakončena malým zahradním rautem.

Zařazujeme projektové dny – např. Kaštánkování, Sněhulákování, Švestkobraní, Čarodějný den, Karneval,  Ponožkový den, Putování za dinosaury, apod.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)